prof. dr hab. inż. Stanisław Gach

Prof. dr hab. Stanisław Gach Dyscypliny KBN: Technika rolnicza 

Specjalności: maszyny i urządzenia rolniczeI

Stopień naukowy: prof. dr hab. inż.


Zainteresowania naukowe:

Teoria i konstrukcja maszyn rolniczych, modelowanie procesów technologicznych w rolnictwie.

Stanowisko i miejsce pracy
prof. nadzw. w Katedrze Maszyn Rolniczych i Leśnych, Wydział Inżynierii Produkcji, SGGW w Warszawie

Ludzie Nauki - Baza OPI | Google Scholar | Annals of WULS |